Akt poświęcenia świętym aniołom

Najwspanialszy Boże, Który przez Swe cudowne zrządzenie nakazałeś Swoim aniołom, aby nas strzegli, ja (imię…) obieram sobie świętych aniołów za moich patronów i uroczyście przyrzekam w obecności Niepokalanej Dziewicy Maryi, Królowej Nieba, czcić w szczególny sposób świętego Michała Archanioła oraz mojego Anioła Stróża. Obiecuję również strzec, aby osoby powierzone mojej opiece odnosiły się do aniołów ze czcią i szacunkiem.
Dlatego błagam Cię, Panie, aby święci aniołowie, którzy nieustannie służą Tobie w niebie, bronili mego życia tutaj na ziemi, abym wytrwał do końca w Twojej świętej łasce i mógł cieszyć się wspólnie z nimi i Królową aniołów wieczną szczęśliwością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Z: The Little Manual of the Holy Angels, Pellegrini, Australia, 1932, wznowiony przez Opus Sanctorum Angelorum, Detroit, 1996, s. 18)

 


Modlitwa wzięta z modlitewnika „Ze świętymi aniołami przez życie”
© by APOSTOLICUM, Ząbki 2010
Wszelkie prawa zastrzeżone