Bóg chce przybliżyć nam świętych aniołów

Bóg chce nam przybliżyć Swoich aniołów przez Dzieło Świętych Aniołów. Nie oznacza to, że aniołowie byli do tej pory daleko od nas. Co więcej, Katechizm stwierdza: „Życie ludzkie od początku aż do śmierci jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów” (KKK 336). Pomimo tego ciągłego towarzyszenia aniołów, którym Kościół i ludzie cieszyli się przez wieki – a może właśnie z powodu tego ciągłego zbliżania się aniołów do ludzkiego świata – Bóg może i chce jeszcze bardziej zbliżyć do nas Swoich aniołów, zwłaszcza poprzez akty ofiarowania, zatwierdzone przez Kościół.

W dziele „Zamek wewnętrzny” św. Teresa z Avila kładzie szczególny nacisk na siedem mieszkań, póki dusza nie przeniknie do najgłębszej części, gdzie następnie całkowicie jednoczy się z Bogiem. Istnieją dusze, które są już dość zaawansowane na duchowej drodze, ale wciąż brakuje im dużego odcinka duchowej drogi do siódmego mieszkania, który często wiąże się z oczyszczeniem i próbami. Zaawansowanie nie oznacza, że osiągnęło się już swój cel.

Istnieje również między aniołami i ludźmi bliższa lub bardziej luźna przyjaźń. Stopień zażyłości, jaki dana osoba osiąga ze swoim Aniołem Stróżem lub ogólnie ze świętymi aniołami, zależy w dużej mierze od uwagi, jaką dana osoba poświęca swojemu aniołowi. To nie anioł ucieka od człowieka, ale to człowiek nie poświęca aniołowi takiej uwagi i szacunku, na jaki ten zasługuje.

Istota Dzieła Świętych Aniołów

W Dziele Świętych Aniołów istotne jest, aby człowiek wyraźnie rozpoznawał, kim jest anioł, co on robi i czego chce, a także kim jest przeciwnik świętego anioła, diabeł, co on robi i czego chce. Prawidłowo rozpoznając, człowiek chce związać się ze świętymi aniołami, aby przejść przez życie razem z nimi. Św. Franciszek Salezy mówił: „Nie stawiajcie czoła temu, co was spotyka ze strachem, ale z nadzieją”. Te słowa bardzo dobrze wyrażają ducha, w jakim człowiek kroczy swoją drogą pod opieką aniołów. Wie, że jest wspierany i dobrze chroniony. Istnieją szczególnie cztery cechy, które widzimy w świętym aniele i które powinniśmy również przyjąć, ponieważ ułatwia to zrozumienie anioła.

1. Aniołowie są sługami

Dlatego w Dziele Świętych Aniołów chodzi o to, aby uczyć się od anioła służby i pokory. Jak wygląda pokora anioła? Jest to pokora czystego ducha, który nigdy nie uczynił nic złego, w przeciwieństwie do grzesznego człowieka. Pokora anioła jest podobna do pokory okazanej przez Syna Bożego, gdy zdecydował się zstąpić z nieba na ziemię w posłuszeństwie woli Ojca, aby zamieszkać wśród nas, ludzi. Jest to zstąpienie z najwyższych wyżyn do głębi zagubionego człowieka.

Co dziwne, prowadzeni przez świętego, pozbawionego grzechu anioła, mamy zstąpić w otchłań winy i grzechu – czy to własnej, czy innych – nie po to, aby ich oskarżać, ale aby pomóc nam wszystkim znaleźć przebaczenie u Boga. Przez pokorę uświadamiamy sobie naszą własną grzeszność. Człowiek, który nigdy nie uznał swojej grzeszności i nie cierpiał z jej powodu, żyje w iluzorycznym świecie, w którym chroni duże obszary swojej egzystencji przed światłem BOGA, często nawet za modlitwami i ascetycznymi wyrzeczeniami. Uznanie własnej słabości prowadzi do głębokiego współczucia dla cierpiących i zagubionych bliźnich.

2. Aniołowie są posłańcami Boga

My również mamy głosić wielkość, miłość i sprawiedliwość Boga w pokorze serca. Jakże wielką pokorę widzimy w samym Panu. Kiedy przechodził przez zwykłe wioski, aby mówić ludziom o miłości Boga, sam chciał głosić nam prawdę. Anioł jest również posłańcem, który zna Boga i w każdej sytuacji wie, jaka jest Jego wola. Oddaje się Mu całkowicie do dyspozycji. Może to oznaczać, że uwalnia on nas z trudnych sytuacji, jak Lota z Sodomy albo pokazuje nam, co mamy robić, jak św. Józefowi, lub nas umacnia, jak Jezusa na Górze Oliwnej. Bycie posłańcem oznacza takie nastawienie, aby służba w głoszeniu Ewangelii w pewien sposób była ważniejsza od własnego dobra.

3. Aniołowie uwielbiają Boga

Powinniśmy uczyć się od aniołów głębokiego uwielbienia Boga. Prawdziwe uwielbienie daje duszy pragnienie, by być całkowicie przy Bogu i nigdy więcej nie być od Niego oddzielonym. W uwielbieniu anioł może zbliżyć się do nas szczególnie blisko, chce nas nauczyć, jak w ciszy wpatrywać się w Boskie oblicze. Wielu ludzi ma wielkie trudności z prawdziwym milczeniem. Niemal uciekają od ciszy i bezruchu. A jednak zatrzymanie się w ciszy jest bramą do innego świata. W uwielbieniu człowiek i anioł są razem przed Bogiem jako Jego stworzenia, stworzenia, które chcą Go uznawać i wielbić.

4. Aniołowie są wojownikami

Powinniśmy dostrzegać potrzebę walki ze złem i wykorzystywać do niej wszystkie dostępne nam środki.

Być może spojrzenie na tajne służby wielkich mocarstw pomoże nam zrozumieć walkę, o której tu mówimy. Były one niestrudzenie aktywne we wszystkich pozornie pokojowych latach i nieustannie szpiegowały swoich przeciwników. Dziś Kościół również jest celem niezliczonych ataków. Piotr Seewald w biografii papieża Benedykta XVI napisał, że niemiecki magazyn zatrudnił kiedyś 13 dziennikarzy, aby oskarżyli ówczesnego papieża o coś związanego z nadużyciami. Niczego jednak nie znaleźli. Ale wyszło wówczas na jaw wiele skandali, które bardzo zaszkodziły Kościołowi.

Biorąc pod uwagę przewagę wroga, możemy uznać sytuację za przegraną i uznać też za bezcelowe podejmowanie dalszych wysiłków. Ale św. Franciszek Salezy, z właściwą sobie mądrością, mówił: „Pokonany jest tylko ten, kto traci odwagę. Każdy, kto chce walczyć, odnosi zwycięstwo”. Anioł przypomina nam, że Kościół nie jest wellnes klubem (odnowy biologicznej), ale że istotną częścią naszej wiary jest walka i świadczenie o prawdzie i o naszym Panu Jezusie Chrystusie. W tej walce nie chodzi o zwycięstwo za wszelką cenę.

Zwycięzcą u Boga jest wojownik. Każdy, kto unika jakiejkolwiek walki i wszelkiej konfrontacji jak zarazy, pozwala się okraść z wielu rzeczy. Jezus powiedział kiedyś te zagadkowe słowa do św. Faustyny:
„Umiłowana perło serca mojego, widzę miłość twoją tak czystą, więcej niż anielską; dlatego więcej, że walczysz. Dla ciebie błogosławię światu. Widzę twoje wysiłki ku Mnie, i one zachwycają Serce Moje”. (Dz. 1061).

Razem z aniołami

Nazwa „Dzieło Świętych Aniołów” oznacza, że chodzi o szczególne dzieło świętych aniołów. Jednak jest to dzieło aniołów i człowieka. Jesteśmy wezwani i zaproszeni do współpracy ze świętymi aniołami, aby wspólnie służyć, modlić się i walczyć. Jest to nie tylko wielka pomoc, ale również głęboka radość. Obyśmy w tym roku szczególnie doświadczyli, jak wielkie jest to dzieło i jak pięknie jest, gdy człowiek i anioł razem oddają chwałę Bogu.