Boże upodobania

„Raduj się świecie, Pan jest tutaj. Przyjmijcie teraz Króla.
Każde serce przyjmuje Go, a ziemia i niebo śpiewają
odtąd aż do wieczności.” (G. F. Händel / L. Mason)

 

Pan przyszedł na ziemię jako Książę Pokoju. Atrybutami Jego władzy są sprawiedliwość, mądrość i rozeznanie. On nie sądzi z pozorów, lecz sprawiedliwie broni biednych.
Trzej Mędrcy ze Wschodu oddali Mu hołd jako Królowi Świata. Przynieśli w darze złoto, kadzidło i mirrę. Poddajmy się również Jego królewskiej władzy. Złota i srebra nie posiadamy. Najcenniejszą rzeczą, jaką mamy, jest nasze życie, nasza wolna wola, nasze serce. Oddajmy Mu to wszystko na własność jako znak uznania Jego królewskiej władzy.
Kadzidło oznacza modlitwę, uwielbienie i dziękczynienie. Chwalmy i sławmy naszego Pana i Króla pieśniami i modlitwami.
Mirra oznacza cierpienie, ofiarę. Oddajmy Mu nasze cierpienia i trudy życia, aby mógł On uratować wiele dusz.
Pan przyniósł na ziemię nie tylko pokój, ale także radość, radość niebieską, która nie zna końca. Niebiańskie chóry wyśpiewują z radości:

„CHWAŁA BOGU NA WYSOKOŚCIACH,
A NA ZIEMI POKÓJ LUDZIOM JEGO UPODOBANIA”

Kim są ludzie Jego upodobania?
To pasterze, ubodzy z marginesu społecznego. Do nich, jako pierwszych, święci aniołowie przynieśli Dobrą Nowinę o narodzinach Mesjasza.
To są wszyscy ci, którzy słuchają głosu Boga i czynią Jego wolę.
To są ludzie czystego serca, którzy strzegą swojej czystości jak drogocennej perły.
To są ci, którzy wyprali swoje szaty i wybielili we Krwi Baranka; ci, którzy żałują za swoje grzechy,którzy oddają swoje życie Panu w ofierze, aby inni mogli mieć życie w obfitości.
To są wszyscy, którzy zjednoczeni są z Chrystusem, należą do Niego, naśladują Go w swoim życiu i niosą radośnie swój krzyż, jako znak odkupienia i nadziei na życie wieczne.
Niech święci aniołowie pomagają Wam stawać się coraz bardziej dziećmi, w których Bóg sobie upodobał.