Członkostwo w Dziele Świętych Aniołów

Nowy Statut Dzieła Świętych Aniołów został zatwierdzony w listopadzie 2008 r. przez Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, która nadała mu status „publicznego stowarzyszenia Kościoła katolickiego oraz osobowość prawną zgodnie z kanonem 313 Kodeksu prawa kanonicznego (List Kongregacji Nauki Wiary, 2 październik, 2010 r.).

Aby zostać członkiem stowarzyszenia należy dokonać zatwierdzonego przez Kościół  aktu ofiarowania się Aniołowi Stróżowi, który jest formalnie przyjmowany w imieniu Kościoła przez kapłana z Zakonu Kanoników Regularnych Świętego Krzyża lub przez delegowanego księdza, będącego członkiem Dzieła Świętych Aniołów.

Pierwszym krokiem na drodze do ofiarowania się Aniołowi Stróżowi oraz do członkostwa w Dziele Świętych Aniołów jest zazwyczaj poznanie naszej duchowości, na przykład poprzez stronę internetową, podczas dni skupienia/rekolekcji lub za pośrednictwem biuletynu. Kandydat rozpoczyna pierwszy rok formacyjny od rekolekcji, misji lub od dnia skupienia, podczas których wypełnia specjalne zgłoszenie.

Aktualnie proces formacyjny wygląda następująco:

Po wypełnieniu zgłoszenia podczas dowolnego spotkania Dzieła Świętych Aniołów, w celu  przygotowania się do ofiarowania się Aniołowi Stróżowi oraz do członkostwa w Dziele Świętych Aniołów, kandydat otrzymuje comiesięczne listy, dotyczące duchowości Dzieła Świętych Aniołów wraz z wybranymi modlitwami, czytaniami oraz ćwiczeniami duchowymi. Po upływie roku można prosić o pozwolenie na złożenie aktu ofiarowania się Aniołowi Stróżowi podczas uroczystości w ramach rekolekcji lub dni skupienia.

Jeśli ktoś czuje się powołany do głębszego uczestnictwa w dziele, może rozpocząć 2-letnią formację, przygotowującą do poświęcenia się wszystkim świętym aniołom.

Istnieje możliwość otrzymywania darmowego kwartalnego listu okólnego, zawierającego medytacje, program rekolekcji. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie nam swoich danych: imię, nazwisko i adres wysyłki.