Duchowa Formacja

Członkowie Dzieła świętych Aniołów są zachęcani do podejmowania wysiłków, aby posiąść siedem cnót, które mają im dopomóc w nawiązaniu bliższych relacji ze świętymi aniołami. Są to następujące cnoty: wierność, pokora, posłuszeństwo, miłość, milczenie, umiarkowanie i naśladowanie Maryi. W poniższych linkach będziemy je kolejno omawiać.

  1. Wierność
  2. Pokora
  3. Posłuszeństwo
  4. Miłość
  5. Milczenie
  6. Umiarkowanie
  7. Naśladowanie Maryi