Jego Słuchajcie

Drodzy Członkowie i Przyjaciele Dzieła Świętych Aniołów!

„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” (Mt 17, 5).

Bóg Ojciec nawołuje uczniów do posłuszeństwa Swojemu Synowi, w którym ma upodobanie. Mamy słuchać głosu Jezusa i posłusznie działać zgodnie z Jego słowami. Przez trzy lata nauczał On lud Izraela, ukazywał oblicze Ojca, wyjaśniał drogę prowadzącą do domu Ojca w niebie. Swoim życiem dał nam przykład posłuszeństwa. Przez trzydzieści lat życia ukrytego w Nazarecie był posłuszny Maryi i św. Józefowi. We wszystkim jednak szukał wypełnienia woli Boga Ojca. Kiedy jako dwunastoletni chłopiec pozostał w świątyni w Jerozolimie bez wiedzy rodziców, odpowiedział zatroskanej matce: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” (Łk 2, 49).

Jezus wypełnił wolę Swego Ojca aż do końca, aż do śmierci na Krzyżu. Posłuszeństwo nie przychodzi łatwo. Jezus toczył walkę ze Sobą w Ogrójcu, aby zgodzić się na wolę Ojca. Wśród największych udręczeń, które wycisnęły krwawy pot z Jego ciała, modlił się tymi słowami: „Ojcze, jeśli chcesz zabierz ode Mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie!” (Łk 22,42).

Nasza ludzka natura, skalana przez grzech pierworodny, broni własnego „ja”, własnej woli. Dlatego musimy jak Jezus walczyć ze sobą o wypełnienie Bożej woli, aby przyjąć krzyż, który zsyła nam Bóg. W tym zmaganiu pomagają nam święci aniołowie, którzy z lotem błyskawicy wypełniają polecenia Boga. Prowadzą nas do źródła wszelkich łask, do sakramentów świętych, które wzmacniają naszą słabą naturę, udzielają potrzebnych sił, aby iść drogą przykazań Bożych, ochoczo przyjmować codzienny krzyż. Jest to stroma i wąska droga, ale pewna, prowadzi do życia wiecznego w niebie.

Życzymy Wam dobrego wakacyjnego odpoczynku dla ciała i duszy, niech święci aniołowie Was strzegą i prowadzą.