Duchowa Formacja

Członkowie Dzieła świętych Aniołów są zachęcani do podejmowania wysiłków, aby posiąść siedem cnót, które mają im dopomóc w nawiązaniu bliższych relacji ze święt...

Passio Domini

Męka naszego Pana Cum SanctisAngelis ~ W komunii ze świętymi aniołami   W pierwszy Wielki Czwartek nasz Pan udał się do ogrodu na modlitwę, aby przygotować...