Koronka do dziewięciu chórów anielskich

Święty Michale Archaniele!

Powierzam Ci godzinę mojej śmierci. Broń mnie przed złym duchem, aby nie mógł dręczyć i szkodzić mojej duszy.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Święty Gabrielu!

Uproś mi u Boga żywą wiarę, silną nadzieję, głęboką miłość i wielkie nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu Ołtarza.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Święty Rafale!

Prowadź mnie zawsze drogą cnoty i doskonałości.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Święty Aniele Stróżu!

Wyjednaj mi Boże natchnienia i tę szczególną łaskę, abym za nimi wiernie podążał.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Wielcy Cherubini!

Wyjednajcie mi prawdziwe poznanie Boga i mądrość Jego świętych.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Wspaniałe Trony!

Strzeżcie ciszy i pokoju w moim sercu.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Znakomite Panowania!

Pomóżcie mi przezwyciężyć wszystkie złe skłonności i pożądliwości.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Niezliczone Potęgi!

Wyproście mi siłę, abym mógł przeciwstawić się złym duchom.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Oświecone Księstwa!

Wyjednajcie mi doskonałe posłuszeństwo i sprawiedliwość.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Władze, dokonujące cudów!

Pomóżcie mi, abym osiągnął pełnię cnót wszelkich i doszedł do doskonałości.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Święci Archaniołowie!

Sprawcie, aby moja wola była zawsze Bożą wolą.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Święci Aniołowie! Wierne duchy opiekuńcze!

Wyjednajcie mi prawdziwą pokorę i wielką ufność w Boże Miłosierdzie.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

 

Najdroższy Jezu, tę koronkę Twemu Bożemu Sercu powierzam. Uczyń ją doskonałą ku radości Twoich świętych aniołów. Niechaj mnie zachowają w swojej opiece, a szczególnie zaś w godzinie śmierci, abym ich obecnością wzmocniony – chwili śmierci z radością oczekiwał i został zachowany od wszelkich piekielnych zasadzek.

Proszę Was też usilnie, umiłowani święci aniołowie, wstawiajcie się za cierpiącymi w czyśćcu, a szczególnie za zmarłymi rodzicami, przyjaciółmi i dobrodziejami, aby dzięki Waszej pomocy szybko osiągnęli wyzwolenie. Nie zapominajcie także i o mnie, gdy tam po śmierci będę przebywał. Ufając w Waszą pomoc, już dzisiaj Wam za nią dziękuję, przez Najświętsze Serce Jezusa i Maryi. Amen.

 


Modlitwa wzięta z modlitewnika „Ze świętymi aniołami przez życie”
© by APOSTOLICUM, Ząbki 2010
Wszelkie prawa zastrzeżone