Litania do dziewięciu chórów anielskich do prywatnego odmawiania

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo – módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Niewiasto na niebie, obleczona w słońce, księżyc i gwiazdy,
Dostojna Królowo aniołów,
Wy, dziewięć chórów niebieskich zastępów – módlcie się za nami.
Święci Serafini, chwalący Boga słowami „Święty, Święty, Święty”,
Święci Cherubini, pełni mocy bohaterowie, wypełniający wolę Boga,
Wy, święte istoty żyjące (por. Ap 4, 6), wokół tronu i Baranka adorujący,
Święte Trony, aniołowie Bożej wszechmocy i majestatu,
Święte Panowania,
Święte Potęgi,
Święte Księstwa,
Święte Moce,
Święci Archaniołowie,
Święty Michale Archaniele – módl się za nami.
Aniele, którego imię „Któż jak Bóg!“, jest wyzwaniem,
Bohaterze, który w pokorze pokonałeś mocą Bożą Lucyfera,
Księciu niebieskich zastępów,
Patronie Kościoła Świętego,
Obrońco umierających przed wszelkimi atakami złych duchów,
Przewodniku dusz do tronu Bożego,
Święty Archaniele Gabrielu – módl się za nami.
Aniele, którego imię znaczy „Moc Boża”,
Aniele, który prorokowi Danielowi tajemnicę czasów ostatecznych objawiłeś,
Aniele, który narodziny Jana Chrzciciela zapowiedziałeś,
Aniele, który Maryję jako „pełną łaski“ pozdrowiłeś,
Aniele, który do Nazaretu najświętsze posłannictwo wszechczasów przyniosłeś,
Święty Archaniele Rafale – módl się za nami.
Aniele, którego imię znaczy „Bóg uzdrawia“,
Aniele, “jeden z siedmiu stojących przed Bożym tronem”,
Aniele, posłany na pocieszenie i dodanie otuchy opuszczonym i zasmuconym,
Cudowny przewodniku zabłąkanych i szukających,
Patronie lekarzy i chorych, podróżujących i wędrowców,
Wspomożycielu pełen miłości i mocy w małych i dużych próbach,
Święci Aniołowie – módlcie się za nami.
Duchy, stworzone z niczego, kiedy Bóg powiedział: “Niech stanie się światło!“,
Promieniujące stworzenia, o zapierającym dech pięknie i majestacie,
Aniołowie, tysiąc razy tysiące przed Bogiem stojący,
Aniołowie, hymn pochwalny: „Zasiadającemu na tronie Barankowi błogosławieństwo i cześć, chwała i moc” śpiewający,
Aniołowie, do których śpiewu podczas świętej liturgii możemy się włączyć,
Wy, słudzy Wszechmogącego, którzy nad całym Bożym stworzeniem czuwacie,
Aniołowie, ustanowieni opiekunami ludów, narodów, wspólnot i rodzin,
Obrońcy wierzącego ludu Bożego i wszystkich jego stanów,
Aniołowie, będący wzorem posłuszeństwa Bożej woli,
Pośrednicy łask i światła w naszym wzroście w świętości,
Aniołowie, z powodu nas włączeni do wielkiej walki do końca czasów,
Aniołowie z trąbami, którzy wybranych zbierać będziecie,
Święci Aniołowie Stróżowie – módlcie się za nami.
Aniołowie, którym ojcowska Boża troska nas powierzyła,
Aniołowie, którzy nas z tak wielką miłością oświecacie, chronicie, prowadzicie i nami rządzicie,
Aniołowie, nasi bracia i cierpliwi wychowawcy,
Aniołowie, w obecności których nigdy nie musimy się czuć osamotnieni,
Aniołowie, z którymi łączy nas mocna przyjaźń,
Aniołowie, na których towarzystwo w niebie z radością oczekujemy,
Aniołowie, za których wierność będziemy w wieczności dziękowali,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– zmiłuj się nad nami.

K. Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego.
W. Do Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby Aniołów.

Módlmy się: Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki aniołom i ludziom; spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia aniołowie, którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą. Przez naszego Pana Jezusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, po wszystkie wieki wieków. Amen.


Wzięte z: „Mój anioł i ja” (s. 94 n), Apostolicum,
© 2010 Kreuzordenskloster e.V. Schondorf
Wszelkie prawa zastrzeżone