Litania do św. Archanioła Michała

Kyrie eleison!
Chryste eleison!
Kyrie eleison!
Chryste usłysz nas!
Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo aniołów,
 – Módl się za nami!
Święty Michale Archaniele,
Święty Michale, Książe przesławny,
Święty Michale, dzielny w walce,
Święty Michale, pogromco szatana,
Święty Michale, postrachu złych duchów,
Święty Michale, wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale, zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale, radości aniołów,
Święty Michale, zaszczycie nieba,
Święty Michale, przedstawiającemu Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale, wysłanniku Boga,
Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale, nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale, warownio ludu Bożego,
Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale, dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale, chorąży zbawienia,
Święty Michale, aniele pokoju,
Święty Michale, prowadzący dusze do wiecznej światłości,
Święty Michale, zwierzchniku w niebie,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata,
– przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata,
– wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata,
– zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami Święty Michale Archaniele!
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący, Wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


Litania wzięta z modlitewnika „Ze świętymi aniołami przez życie”, © by APOSTOLICUM, Ząbki 2010
Wszelkie prawa zastrzeżone