Litania do św. Archanioła Rafała

Kyrie eleison!
Chryste eleison!
Kyrie eleison!
Chryste usłysz nas!
Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo aniołów,
– Módl się za nami!
Święty Rafale,
Święty Rafale, napełniony łaską Bożą,
Święty Rafale, doskonały czcicielu Słowa Bożego,
Święty Rafale, postrachu szatanów,
Święty Rafale, niszczycielu występków,
Święty Rafale, uzdrowienie chorych,
Święty Rafale, ucieczko nasza w każdym nieszczęściu,
Święty Rafale, przewodniku podróżujących,
Święty Rafale, pocieszycielu więzionych,
Święty Rafale, radości smutnych,
Święty Rafale, pełen gorliwości o zbawienie dusz,
Święty Rafale, którego imię oznacza: „Bóg uzdrawia”,
Święty Rafale, miłośniku prostoty,
Święty Rafale, biczu demonów,
Święty Rafale, pomocy w czasie zarazy, głodu i wojny,
Święty Rafale, aniele pokoju i dobrobytu,
Święty Rafale, obdarzony łaską uzdrawiania,
Święty Rafale, pewny przewodniku na ścieżkach cnoty i świętości,
Święty Rafale, orędowniku wszystkich wzywających Twej pomocy,
Święty Rafale, który byłeś przewodnikiem i pociechą Tobiasza w jego wędrówce,
Święty Rafale, którego Biblia wychwala: Rafał, święty Anioł Boży, został posłany,
aby uleczyć,
Święty Rafale, nasz orędowniku,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata,
– przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata,
– wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata,
– zmiłuj się nad nami!

Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas.

V. Módl się za nami, święty Rafale do Pana Boga naszego.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, za przyczyną świętego Archanioła Rafała udziel nam łaski unikania grzechów i chroń w każdej dobrej pracy, aż dojdziemy do niebieskiej ojczyzny. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 


Litania wzięta z modlitewnika „Ze świętymi aniołami przez życie”, © by APOSTOLICUM, Ząbki 2010
Wszelkie prawa zastrzeżone