Litania do św. Gabriela

Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas!
Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!
Jezu, Królu aniołów, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, Królowo aniołów,
– Módl się za nami!
Święty Gabrielu Archaniele,
Święty Gabrielu, siło Boża,
Nauczycielu ludów,
Aniele Wcielenia,
Posłańcu objawienia Bożego,
Nosicielu Dobrej Nowiny zbawienia,
Wierny pośle Boży do Zachariasza i Najświętszej Maryi Dziewicy,
Wierny sługo Syna Człowieczego,
Aniele pocieszenia Zbawiciela w strachu śmiertelnym,
Przyjacielu i doradco Matki Bożej,
Przewodniku i pomocniku św. Józefa,
Nauczycielu i podporo proroka Daniela,
Patronie rodziców i nauczycieli,
Przewodniku do zjednoczenia z Jezusem i Maryją,
Pocieszycielu cierpiących,
Siło słabych,
Święty Patronie środków masowego przekazu.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata,
– przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata,
– wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata,
– zmiłuj się nad nami!

Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze nasz …

K. Módl się za nami Święty Gabrielu Archaniele!
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże Ojcze, w cudowny sposób kierujesz dziełami aniołów i ludzi. Prosimy Cię, aby ci, którzy nieustannie służą Tobie w niebie, pewnie strzegli naszego życia przed szkodami tu na ziemi. Dlatego prosimy Cię przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


Litania wzięta z modlitewnika „Ze świętymi aniołami przez życie”, © by APOSTOLICUM, Ząbki 2010
Wszelkie prawa zastrzeżone