Nowenna do św. Michała Archanioła z wezwaniem chórów anielskich

Polecenie się Świętemu Michałowi

Święty Michale Archaniele, najwierniejszy Sługo Boży, Ty zwyciężyłeś zbuntowane duchy, gotowe do walki ze swoim Stwórcą. Twoje hasło: „Któż jak Bóg!” niech nam zawsze towarzyszy i przypomina o wszechmocy Bożej. Kiedy przyjdą pokusy, tym zawołaniem będziemy Cię wzywać na pomoc, nasz Obrońco. W nas i wokół nas toczy się decydująca walka, w której rozstrzyga się sprawa wiecznego zbawienia dusz nieśmiertelnych. Ty wiesz, jak nierówna to walka, jak bardzo jesteśmy słabi. Dlatego prosimy, bądź nam opiekunem i wodzem. W tych ciągłych, wyczerpujących zmaganiach – broń od znużenia i zniechęcenia. Ocal nas w godzinę śmierci, kiedy – być może – będziemy atakowani przez złego ducha. Prosimy Cię z bezgraniczną ufnością o pomoc, gdyż w Twej obronie pokładamy nadzieję. W tej ostatniej walce o zbawienie naszych dusz racz odnieść pełne zwycięstwo. Amen.

Wezwanie chórów anielskich

Chwalcie Pana z niebios,
Chwalcie Go na wysokościach.
Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie
Chwalcie Go wszystkie Jego Zastępy.
Niech Imię jego zawsze i wszędzie
Rozbrzmiewa hasłem: „Któż jak Bóg!”
Serafy płomienne, rozniećcie miłość w sercach naszych i głoście z nami:
Któż jak Bóg!
Cheruby pełne wiedzy, pouczcie nas prawd zbawienia i głoście z nami:
Któż jak Bóg!
Trony najwyższe, oczyśćcie nas z pychy i głoście z nami:
Któż jak Bóg!
Panowania niebiańskie, zapanujcie przez dobro w naszych duszach i głoście z nami:
Któż jak Bóg!
Moce niezwyciężone, uzbrójcie naszą chwiejną wolę i głoście z nami:
Któż jak Bóg!
Potęgi mocarne, brońcie nas w walce ze złem i głoście z nami:
Któż jak Bóg!
Księstwa najszlachetniejsze, kierujcie nas ku Prawdzie i głoście z nami:
Któż jak Bóg!
Archaniołowie najdostojniejsi, prowadźcie nas wytrwale i głoście z nami:
Któż jak Bóg!
Aniołowie święci, czuwajcie na drogach naszego życia i głoście z nami:
Któż jak Bóg!

Wszystkie chóry aniołów, wspierajcie nas nieustannie, abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego mogli zawsze godnie wielbić, wiernie Mu służyć, całym sercem Go miłować i z wdzięcznością rozgłaszać Jego chwałę teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzień pierwszy

Pozdrowienie św. Michała Archanioła i chóru Serafinów
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego chóru Serafinów zapal w nas, Panie, ogień doskonałej miłości. Amen.

K. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego
W. Módl się za nami.

Dzień drugi

Pozdrowienie św. Michała Archanioła i chóru Cherubinów
Ojcze nas…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Cherubinów, udziel nam, Panie, łaski opuszczenia drogi grzechu, a postępowania drogą doskonałości chrześcijańskiej. Amen.

K. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego
W. Módl się za nami.

Dzień trzeci

Pozdrowienie św. Michała Archanioła i chóru Tronów
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego chóru Tronów wlej, Panie, w serca nasze ducha prawdziwej i szczerej pokory. Amen.

K. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego
W. Módl się za nami.

Dzień czwarty

Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Niebiańskiego chóru Panowań
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego chóru Panowań, daj nam, Panie, łaskę panowania nad naszymi zmysłami i naprawienia tego, co skażone grzechem. Amen.

K. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego
W. Módl się za nami.

Dzień piąty

Pozdrowienie św. Michała Archanioła i chóru Mocy
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego chóru Mocy, zachowaj Panie, dusze nasze od zasadzek i pokus szatana. Amen.

K. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego
W. Módl się za nami.

Dzień szósty

Pozdrowienie św. Michała Archanioła i chóru Potęg
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego chóru Potęg, daj nam, Panie, zwycięstwo w pokusach i zbaw ode złego. Amen.

K. Święty Michale,
Pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego
W. Módl się za nami.

Dzień siódmy

Pozdrowienie św. Michała Archanioła i chóru Księstw
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego chóru Księstw, napełnij nas, Panie, duchem prawdziwego i szczerego posłuszeństwa. Amen.

K. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego
W. Módl się za nami.

Dzień ósmy

Pozdrowienie św. Michała Archanioła i chóru Archaniołów
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego chóru Archaniołów, obdarz nas, Panie, wytrwałością w wierze i w dobrych uczynkach, abyśmy mogli osiągnąć chwałę w niebiosach. Amen.

K. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego
W. Módl się za nami.

Dzień dziewiąty

Pozdrowienie św. Michała Archanioła i chóru Aniołów
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego chóru wszystkich Aniołów, spraw, Panie, abyśmy doznając od nich opieki w tym życiu, zostali zaproszeni do chwały wiecznej. Amen.

K. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego
W. Módl się za nami.

Antyfona i modlitwa

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
Potężni i mocni, pełniący jego rozkazy.
Wzburzyło się morze i zadrżała ziemia,
Gdy Michał Archanioł zstępował z nieba.

K. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce,
W. Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.

Módlmy się: Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki aniołom i ludziom; spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia aniołowie, którzy w niebie pełnią świętą służbę przed Tobą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 


Nowenna wzięta z modlitewnika „Ze świętymi aniołami przez życie”
© by APOSTOLICUM, Ząbki 2010
Wszelkie prawa zastrzeżone