Ogień miłości

Kochani Członkowie Dzieła Świętych Aniołów i Przyjaciele!

Na ziemi zawsze będzie ogień. Ziemia zawsze będzie płonąć, ponieważ żyje dzięki ogniu, który płonie w ludzkich sercach. Świadczy o tym również wojna na Ukrainie, która trwa już od ponad roku. Jeśli ogień miłości wyraźnie słabnie i umiera w wielu, coraz więcej miejsca będzie zajmował ogień wzajemnej nienawiści. Dlatego Jezus przyszedł „ogień rzucić na ziemię” i dodał: „jakże pragnę, ażeby już zapłonął!” (Łk 12, 49). Takie było pragnienie Jego serca: rozpalić ogień miłości, przez który Jego serce zostało pochłonięte, także w sercach istot.

I udało Mu się to, pomimo największych trudności i oporów. Nie było jednak Jego zamiarem, by od razu podpalić całą ziemię. Najwyraźniej wystarczyło Mu pozostawienie kilku ognisk w sercach tych, którzy za Nim podążali. Każdy z apostołów i wszyscy w ścisłym kręgu uczniów ostatecznie płonęli dla swego Pana.

Świadczą o tym języki ognia, które zstąpiły na nich w dniu Pięćdziesiątnicy, a także fakt, że podejmowali długie, niebezpieczne i uciążliwe podróże, aby głosić Ewangelię. Ale oni sami nie doprowadzili do rozpalenia się, lecz byli tak otwarci na przyjście Ducha Świętego, że ten Boski ogień mógł na nich zstąpić.

My, jako aktywni chrześcijanie, również powinniśmy płonąć, a sami nie możemy rozpalić naszej gorliwości dla BOGA. Powinniśmy zawsze otwierać się w modlitwie na Boski ogień Ducha Świętego. Jest coś, co bardzo ułatwia Duchowi Świętemu rozpalenie w nas tego ognia. Z pewnością należy tu wspomnieć o rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach i tym podobnych ćwiczeniach, które pomagają nam na nowo doświadczyć łaski w jej pełni i pięknie. Ale tak naprawdę nie chodzi tylko o te nadzwyczajne wydarzenia, w których nie zawsze możemy, czy też powinniśmy uczestniczyć.

To właśnie codzienność liczy się najbardziej u Boga, ponieważ tylko w codzienności możemy stać się świętymi. A w niej przede wszystkim zajęcie się potrójnym dziedzictwem Jezusa, które rozpala w nas ogień miłości lub nie pozwala mu zgasnąć. To święte dziedzictwo Jezusa składa się z Jego Słowa, które wypowiedział, z wysokości Krzyża, który niósł dla nas oraz z Jego miłości, którą zostawił nam w tajemnicy Najświętszej Eucharystii.

Synod w Rzymie

Wezwanie do Członków Dzieła Świętych Aniołów i Przyjaciół

W dniach od 4 do 29 października odbędzie się w Rzymie Synod, w którym uczestniczyć będą biskupi oraz osoby świeckie. Do Was, którzy związaliście się ze świętymi aniołami, kochacie Kościół Święty i włączacie się we wszystkie jego intencje, kierujemy wezwanie do modlitwy za nadchodzący synod. To wezwanie dotyczy nie tylko dni Synodu, ale również okresu go poprzedzającego.

Co możemy i powinniśmy czynić?

1 Modlitwa

W Dziele Świętych Aniołów mamy szczególne modlitwy dane w tej intencji: Modlitwa przed Krzyżem, Modlitwa szturmowa do świętych aniołów, Koronka do świętych aniołów. Ważna jest też adoracja eucharystyczna i Różaniec święty.
Niedawno ożywiliśmy na nowo Łańcuch Eucharystycznej Adoracji we wszystkich intencjach Kościoła Świętego. Dlatego modlitwa za Synod niech będzie dodatkową pobudką do włączenia się w tę formę modlitwy eucharystycznej.

2 Pokuta

Rezygnacja z jednego posiłku, skrócenie jednej godziny snu, aby móc się modlić, chętne przyjmowanie różnych wyrzeczeń w codziennym dniu.

3 Uczynki miłosierdzia

Konkretne praktykowanie miłości bliźniego przez udzielanie jałmużny oraz pełnienie innych uczynków miłosierdzia.

Zarówno modlitwa, jak i pokuta, także uczynki miłosierdzia są ważną częścią zaangażowania synodalnego.

Z kapłańskim błogosławieństwem
Korbinian Brandmaier ORC