Terminy rekolekcji

XI PIELGRZYMKA REKOLEKCYJNA
OPUS ANGELORUM

NA JASNĄ GÓRĘ

20 (piątek) – 22 (niedziela) października 2023

 


Temat: O pięknie i wyzwaniu służby na wzór świętych aniołów (por. Hbr 1,14)
Rekolekcje to ćwiczenia duchowe, które pomagają nam zbliżyć się do celu, jakim jest naśladowanie Chrystusa i zjednoczenie się z Nim. Tematem tegorocznych rekolekcji jest radosne przyjęcie postawy Jezusa, „który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć” (Mt 20,28). Świetlanym przykładem piękna i wielkości służby są święci aniołowie, którzy są posłani, aby służyć Bogu u boku człowieka. Staje się ona szczególnie pasjonująca, gdy człowiek rozumie, że jest w służbie razem ze świętym aniołem dla budowania Królestwa Bożego (por. Dz 22,9).


Prowadzący:
Rekolekcje prowadzi o. Korbinian Brandmaier ORC z Austrii, wykłady będą tłumaczone na język polski przez siostry zakonne.


Passio Domini:
Program naszych rekolekcji pragniemy rozszerzyć o nabożeństwo rozważania męki Pana Jezusa (Passio Domini), które stanowi ważną część duchowości Dzieła świętych Aniołów. Dlatego tych wszystkich, którzy pragną wziąć udział w tym nabożeństwie, zapraszamy na przybycie na rekolekcje dzień wcześniej.
– 19 października (czwartek) w godzinach 20.00 – 23.00 – modlitewne czuwanie z Panem Jezusem konającym w Ogrójcu,
– 20 października (piątek) w godzinach 12.00 – 15.00 – współprzeżywanie agonii Pana Jezusa na krzyżu


Rozpoczęcie rekolekcji:
20 października (piątek) o godz. 19.30 – Msza święta w kaplicy Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II


Miejsce rekolekcji:
Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II
ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 1/31 42-225 Częstochowa


Wyżywienie:
Posiłki we własnym zakresie.
Polecamy bar w Domu Pielgrzyma.


Zakwaterowanie:
Możliwość rezerwacji noclegów w Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II od 10 września do 2 października 2023.
Prosimy zgłaszać się codziennie (oprócz piątków) w godzinach 18.00 – 22.00 pod numerem telefonu: 881 062 643


Cennik noclegów:
za dwa noclegi od jednej osoby
1-osobowy z łazienką – 240 zł
2-osobowy z łazienką – 180 zł
3-osobowy z łazienką – 140 zł
4-osobowy z łazienką – 125 zł
6-osobowy z łazienką – 110 zł
4-osobowy z prysznicem (WC ogólnodostępne na korytarzu) – 110 zł
2-osobowy z umywalką (WC i prysznice ogólnodostępne na korytarzu) – 140 zł
4-osobowym z umywalką (WC i prysznice ogólnodostępne na korytarzu) – 100 zł