Trzej Aniołowie

Drodzy Przyjaciele i Członkowie Dzieła Świętych Aniołów!

Ponieważ we wrześniu obchodzone jest święto trzech archaniołów, Kościół ponownie świadomie wskazuje nam na pomoc i opiekę świętych aniołów. Św. Michał jest naszym wielkim obrońcą przed atakami złych duchów, które niestety również istnieją dlatego, że stały się niewierne BOGU i teraz działają przeciwko Niemu i Jego planowi.

Św. Gabriel jest zwiastunem orędzia zbawienia, zarówno dla Zachariasza, jak i dla Matki BOŻEJ. Potrzebujemy go, abyśmy właściwie rozumieli Słowo BOŻE i Jego konkretny plan wobec nas, abyśmy, tak jak MARYJA, również dali BOGU pozytywną odpowiedź i współdziałali w Jego Królestwie, czyli winnicy.

Św. Rafał jest naszym towarzyszem, jak nasz Anioł Stróż, prowadząc nas i strzegąc na naszych ścieżkach, tak jak czynił to Tobiaszowi. Pomógł mu również znaleźć właściwą żonę i dał wskazówki, jak uwolnić ją od cierpienia i pomóc ojcu w chorobie.

To są tylko trzej aniołowie z ogromnego zastępu świętych aniołów, którzy nieustannie wpatrują się w oblicze BOGA pełni zdumienia i wielbią Go w Jego chwale i wielkości, ale także służą Mu natychmiast, gdy tylko On ich pośle, aby pomagali tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie. Prośmy zawsze z ufnością o ich pomoc, zwłaszcza w obecnej sytuacji w Kościele i w świecie!

 

 

Widzieli aniołów
przeżycia ze świętymi aniołami

Fundacja Barnabas Fund, wspierająca prześladowanych chrześcijan w różnych zakątkach świata donosi o grupie 76 mężczyzn, kobiet i kilkorgu małych dzieci w Nigerii, którzy zostali złapani i zabrani do obozu terrorystów w Boko Haram. Kiedy czterech mężczyzn odmówiło wyrzeczenia się wiary w JEZUSA i przejścia na islam, zostali zabici na oczach swoich rodzin.

JEZUS interweniuje

Wkrótce potem również od ich żon zażądano wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej pod groźbą, że w przeciwnym razie ich dzieci zostaną zamordowane. Kobiety siedziały razem do późna w nocy i nie wiedziały, jak się zdecydować, gdy nagle dzieci przybiegły i powiedziały, że JEZUS ukazał się im i powiedział, że wszystko będzie dobrze.

Mężczyźni w bieli

Następnego ranka terroryści ustawili dzieci pod ścianą i ponownie powiedzieli czterem matkom, że mogą uratować swoje dzieci, jeśli przejdą na islam. Kiedy tego odmówiły, żołnierze załadowali karabiny do strzału, ale nagle chwycili się za głowy i zaczęli krzyczeć jak szaleni: „Węże, węże!”. Jedni uciekali, inni padali na miejscu na ziemię martwi. Jeden z uwięzionych chrześcijan chciał wziąć karabin jednego z zabitych żołnierzy, aby zastrzelić uciekających terrorystów, ale czteroletnia dziewczynka położyła mu rękę na ramieniu i powiedziała: „Nie musisz tego robić. Czy nie widzisz walczących za nas mężczyzn w białych szatach?”. Przeżyło wszystkich 72 chrześcijan.

Barnabas Fund / Rebekka Schmidt