Wezwania pochwalne i błagalne do dziewięciu chórów anielskich

Maryjo, świętych aniołów Królowo,
Dozwól nam na nich spoglądać z wiarą nową!

Chórze aniołów, nieprzebrany,
Przez dolinę ziemi prowadź nas w niebios bramy!

Mocni Archaniołowie – ducha bojowego,
oddalajcie od nas wroga złego!

Władze niebieskie – w wierze wzmacniajcie,
Radości ni nadziei odebrać nam nie dajcie!

Książęta! Bogu przygotujcie serca nasze,
Gdy Maryi poświęcone zostały na zawsze!

Potęgi, pełne mocy i chwały Najwyższego,
Pokrzepiajcie nas łaskawie darami Ducha Świętego!

Panowania, z mocy Najwyższego,
Uczyńcie serca nasze na wzór Serca Jezusowego!

Trony wzniosłe, błagajcie za nami,
Niech tron Boży w sercach naszych powstanie!

Cherubini, Kościoła Ostojo,
Nieście do każdego narodu Boże Słowo!

Serafini pełni żaru miłości,
Dajcie – niech miłość do Boga w naszych sercach gości!

 

Powyższe wezwania można też – dla odmiany odmawiać na wzór koronki, przeplatając je modlitwą Zdrowaś Maryjo.

 


Modlitwa wzięta z modlitewnika „Ze świętymi aniołami przez życie”
© by APOSTOLICUM, Ząbki 2010
Wszelkie prawa zastrzeżone