Modlitwa do dziewięciu chórów anielskich

O święci aniołowie z dziewięciu chórów anielskich!

Zostaliście wybrani do współudziału w porządkowaniu wszechświata i zarządzaniu nim. Sprawcie, aby całe stworzenie było dla nas pomocą w dążeniu do coraz głębszego miłowania Boga i bliźniego.

O święci aniołowie z dziewięciu chórów!

Z wiecznego oglądania Boskiej istoty, Jego wiedzy i woli, spływa na Was troskliwa miłość, przewyższająca wszelką ludzką miarę i wyobrażenie.
Jako Książęta anielscy miejcie w opiece rodziny, wspólnoty i kraje, parafie i diecezje, państwo i Kościół, aby wszędzie zapanował prawdziwy pokój.

O święci aniołowie z dziewięciu chórów!

Towarzyszycie Boskiemu Zbawicielowi w triumfalnym pochodzie Świętej Ofiary wokół całej ziemi. Uwielbiacie Go nieustannie w każdym tabernakulum świata i pragniecie, aby święte imię Boga było wysławiane. Niech Wasze uwielbienie i cześć przenikną nasze serca, aby zapłonęły miłością do Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.

Dopomóżcie, abyśmy przyjmując Komunię świętą, doszli do zmartwychwstania i wiecznej szczęśliwości. Amen.

 


Modlitwa wzięta z modlitewnika „Ze świętymi aniołami przez życie”
© by APOSTOLICUM, Ząbki 2010
Wszelkie prawa zastrzeżone