Terminy rekolekcji

W roku 2024 rekolekcje będą poszerzone o praktykę Passio DOMINI, które ma centralne miejsce w duchowości Dzieła Świętych Aniołów. Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych na rekolekcje ogólne w czwartek. Rekolekcje będą trwały 3 dni od czwartku wieczorem do niedzieli do południa.

Informujemy o tym z wyprzedzeniem, aby można było sobie zarezerwować urlop w miejscu pracy na czas rekolekcji.

Mam również dwa nowe miejsca w Otwocku u Księży Pallotynów i w Józefowie u Księży Szensztackich.


Powiedziałem do Anioła, który stał u bramy roku:
„Daj mi światło, abym kroczył pewną stopą naprzeciw niepewności”.
On odpowiedział: „Idź w ciemność i włóż swoją dłoń w dłoń BOGA.
To jest lepsze od światła i pewniejsze niż znana droga”.

z Chin


 

REKOLEKCJE OGÓLNE
u Księży Pallotynów w Otwocku

23 (czwartek) – 26 (niedziela) maja 2024

Miejsce rekolekcji:
Parafia Rzymskokatolicka Zesłania Ducha Świętego
ul. Żeromskiego 6, 05-400 Otwock

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmujemy od 10 kwietnia do 13 maja 2024 r. codziennie (oprócz piątków) w godzinach 18.00-22.00 pod numerem telefonu: 881 062 643


 

REKOLEKCJE DLA RODZIN Z DZIEĆMI
u Ojców Szensztackich w Józefowie

31 maja (piątek) – 2 czerwca (niedziela) 2024

Miejsce rekolekcji:
Dom rekolekcyjny „Domus Patris”
ul. Nowowiejska 12,
05 – 410 Józefów k. Warszawy

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmujemy od 10 kwietnia do 20 maja 2024 r. codziennie (oprócz piątków) w godzinach 18.00-22.00 pod numerem telefonu: 881 062 643


 

REKOLEKCJE OGÓLNE
na Jasnej Górze w Częstochowie

17 (czwartek) – 20 (niedziela) października 2024

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmujemy od 8 września do 2 października 2024 r. codziennie (oprócz piątków) w godzinach 18.00-22.00 pod numerem telefonu: 881 062 643


 

REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW I DIAKONÓW
w sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie

18 (poniedziałek) – 21 (czwartek) listopada 2024

Temat: Z milczenia i z modlitwy rośnie postać nowego życia
Jako kapłani jesteśmy powołani, by dawać siebie ludziom i gorliwie pośredniczyć w przekazywaniu Bożych łask – tak jak święci aniołowie są pośrednikami między Bogiem i ludźmi.
Owocna współpraca kapłana z aniołem dla uwielbienia Boga, dla odnowy i budowania Kościoła znajduje swoje źródło w modlitwie, sprawowaniu Eucharystii, w Liturgii Godzin, adoracji lub kontemplacji.
Święci aniołowie zanoszą naszą modlitwę przed tron Boga i pomagają kapłanowi w każdy możliwy sposób.

Prowadzący:
Rekolekcje prowadzi o. Korbinian Brandmaier ORC z Zakonu Kanoników Regularnych od Świętego Krzyża w Austrii.
Wykłady będą tłumaczone na język polski przez siostry zakonne.

Rozpoczęcie rekolekcji:
18 listopada (poniedziałek) o godz. 13:00 – obiad

Zakończenie rekolekcji:
21 listopada (czwartek) o godz. 13:00 – obiad

Miejsce rekolekcji:
Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny Domus Mariae
ul. Klasztorna 2, 11-036 Gietrzwałd

Zgłoszenia:
Zgłoszenia od 1 września 2024 r. przyjmuje ks. proboszcz Cezary Kowalski, asystent kościelny Dzieła Świętych Aniołów w archidiecezji lubelskiej.
Telefon: +48 604 909 514
E-mail: cezarbenadam@wp.pl

Zakwaterowanie:
Koszt pobytu z wyżywieniem: podany będzie bliżej terminu rozpoczęcia rekolekcji