O nas i o naszej misji

„Pieśń nad pieśniami krzyża może wyśpiewywać z aniołami jedynie ten,
kto prawdziwie kocha krzyż.”

Matka Gabriela

opus_o_nas1

O nas i o naszej misji

Opus Sanctorum Angelorum (Dzieło Świętych Aniołów) to międzynarodowy ruch w Kościele Katolickim, pozostający w zgodzie z Magisterium Kościoła. Jego celem jest rozpowszechnianie nabożeństwa do świętych aniołów oraz zachęcanie wiernych do zawarcia przymierza z nimi poprzez akt ofiarowania, zatwierdzony przez Kościół po to, aby święci aniołowie mogli nas bardziej skutecznie prowadzić do Boga. Dzieło pozostaje pod duchową opieką zakonu Kanoników Regularnych Krzyża Świętego, którzy erygowali także Bractwo Świętych Aniołów Stróżów. Siostry Świętego Krzyża są dołączone do Zakonu i zachowując swoją autonomię, tworzą wraz z nim jedną rodzinę duchową.

Święci aniołowie są potężnymi duchami obecnymi pośród nas, „przeznaczonymi do usług (…) tym, którzy mają posiąść zbawienie” (Hbr 1, 14). „Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia” (KKK 336). Wiedza większości katolików o świętych aniołach sprowadza się do znajomości modlitwy „Aniele Boży, stróżu mój”. A jednak o ile większe postępy w życiu duchowym moglibyśmy poczynić, gdybyśmy się częściej zwracali do tego, który został nam dany właśnie jako „stróż prowadzący nas do życia”!

W przemówieniu do amerykańskich pielgrzymów 3 października 1958 roku papież Pius XII przypomniał im, że aniołowie towarzyszą nam w życiu:

Nad każdym z nas, nawet najbiedniejszym z biednych, czuwają aniołowie. Aniołowie są chwalebni, czyści i wspaniali, zostali nam jednak dani jako towarzysze na drogach życia. Ich zadaniem jest strzeżenie was wszystkich, abyście nie oddalili się od Chrystusa, naszego Pana.

Pod koniec audiencji papież zachęcił wiernych:

Nawiążcie bliską relację z aniołami, którzy troszczą się nieustannie o wasze zbawienie i świętość. Jeśli taka będzie wola Boża, spędzicie całą wieczność w radości z aniołami, starajcie się już teraz ich poznać!

Papież Jan Paweł II poświęcił aniołom sześć katechez wygłoszonych na placu św. Piotra w Rzymie w roku 1986. W jednej z nich powiedział: „Kościół, głosząc otwarcie całą prawdę o Bogu, Stworzycielu także aniołów, wierzy, że w sposób istotny służy człowiekowi” (Audiencja Generalna, 6 sierpnia 1986 r.).

Poprzez rekolekcje i misje parafialne kapłani Opus Angelorum prowadzą wiernych do bardziej świadomej współpracy ze świętymi aniołami w życiu codziennym dla ich osobistego uświęcenia, dla zbawienia dusz oraz dla uświęcenia kapłanów.