Modlitwa do dziewięciu chórów świętych Aniołów św. Bernarda z Clairvaux

Mój Boże!
Kochaj w nas i przez nas w Twoich Serafinach
jako Miłość!
Rozpoznawaj w Twoich Cherubach
jako Prawdę!
Panuj w Twoich Tronach
jako Sprawiedliwość!
Władaj w Twoich Panowaniach
jako Wysokość!
Ochraniaj w Twoich Mocach
jako Uzdrowiciel!
Rządź w Twoich Władzach
jako Prapotęga!
Działaj w Twoich Zwierzchnościach
jako Siła!
Objaw się w Twoich aniołach
jako Dobro!

 


Modlitwa wzięta z modlitewnika „Ze świętymi aniołami przez życie”
© by APOSTOLICUM, Ząbki 2010
Wszelkie prawa zastrzeżone