Nowenna do dziewięciu chórów anielskich

Dzień pierwszy: Aniołowie Stróżowie

Aniele Pański, Niepojęta Tajemnico, czysty Duchu, wpatrujesz się nieustannie w oblicze Niebieskiego Ojca i poznajesz Jego tajemnice – Ty jesteś moim Towarzyszem od dzieciństwa, moją obroną i pomocą w poszukiwaniu odwiecznego Boga.

Mój święty aniele, jeszcze nigdy Cię nie ujrzałem, ale Twoja obecność mnie uszczęśliwia. Dzięki Ci za to, że czuwasz nade mną, że się mną opiekujesz. Wybieram Ciebie na mojego przewodnika i opiekuna, obiecując Ci wierność i posłuszeństwo. Proszę Cię, abyś zawsze był przy mnie, abyś mnie ostrzegał przed niebezpieczeństwem, chronił przed grzechem i napominał, kiedy zbłądzę.
Mój Aniele Stróżu, bądź nie tylko moim opiekunem, ale także moim przyjacielem, nie tylko moim towarzyszem w drodze, ale także w walce ze złem, nie tylko współwędrowcem, ale także sprzymierzeńcem.

Święci Aniołowie Stróżowie, oświecajcie i strzeżcie nas, kierujcie i rządźcie nami.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Zastępów./ Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej./ Hosanna na wysokości./ Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie./ Hosanna na wysokości.

Dzień drugi: Archaniołowie

Do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu Bóg rozkaże, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Do św. Gabriela Archanioła

Boże, któryś spośród innych aniołów do zwiastowania tajemnicy Swego Wcielenia wybrał Archanioła Gabriela, spraw łaskawie, abyśmy obchodząc Jego święto na ziemi, doznali Jego opieki z niebios. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków, Amen,

Do św. Rafała Archanioła

Boże, któryś świętego Archanioła Rafała dał słudze Swemu Tobiaszowi za towarzysza w podróży, daj nam sługom Swoim, aby nas zawsze otaczała Jego opieka i pomoc wspierała. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków, Amen.
Święci Archaniołowie oświecajcie nas Waszym światłem, chrońcie nas swymi skrzydłami, brońcie nas swymi mieczami.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Zastępów. /Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. / Hosanna na wysokości. / Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. / Hosanna na wysokości.

Dzień trzeci: Moce

Święci aniołowie z chóru Mocy, Wy znacie naszą ludzką słabość i wiecie, że często upadamy. Wy zaś, niebieskie Moce, jesteście uosobieniem Bożej Siły i macie w obfitości to, czego nam brakuje – siłę do czynienia dobra.

Dlatego też my – słabi i upadający – zwracamy się do Was o pomoc, jako do naszych braci w duchu. Ustrzeżcie nas przed upadkiem, uchrońcie od ulegania złu, wspierajcie w dobrych postanowieniach. Święci aniołowie z chóru Mocy, umacniajcie nas, tak jak kiedyś pokrzepiliście Eliasza w drodze na odległą górę Horeb.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Zastępów, /Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej,/ Hosanna na wysokości./ Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie./ Hosanna na wysokości.

Dzień czwarty: Księstwa

Święci aniołowie z chóru Księstw, jesteście dobrymi duchami naszej parafii, pilnujecie ładu i wynagradzacie za wszystkie nasze zaniedbania wobec Pana obecnego w Eucharystii. Zdajemy się na Waszą służbę, abyście pomagali nam w dążeniu do świętości. Uczcie nas szacunku dla kapłanów, gotowości do służby i czynnej miłości bliźniego. Pomagajcie zwłaszcza tym parafiom, którzy nie mają swojego pasterza. Święci aniołowie z chóru Księstw, aniołowie naszych parafii i wspólnot, zastąpcie naszą letniość swoją gorliwością o imię Pańskie.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Zastępów./ Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej./ Hosanna na wysokości./ Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie./ Hosanna na wysokości.

Dzień piąty: Potęgi

Święci aniołowie z chóru Potęg, pełni mocy i dostojeństwa. W dzisiejszym Kościele ludzie tak często lekceważą Sakrament Pokuty i Pojednania. Zły duch oślepił człowieka, aby ten uwierzył, że diabeł nie istnieje. Zanika świadomość grzechu i dla wielu spowiedź jest już niepotrzebna, nie widzą sensu tego sakramentu.
Prosimy Was, chrońcie ludzi przed wpływami złego ducha, niech nie ulegają jego pokusom, niechaj powrócą do praktyki spowiedzi świętej, która jest wielką łaską na drodze do świętości.
Święci Aniołowie z chóru Potęg, sprawcie, aby sakramenty przez nas przyjmowane, przyczyniły się do wzrostu życia duchowego, pogłębiły wiarę, umocniły nadzieję i rozpaliły w nas Boską miłość.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Zastępów,/ Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej,/ Hosanna na wysokości,/ Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie./ Hosanna na wysokości.

Dzień szósty: Panowania

Święci aniołowie z chóru Panowań, Waszym zadaniem jest umacnianie panowania Boga w Kościele i na świecie. Bóg powierza Waszej szczególnej opiece tych wszystkich, którzy pełnią zadania kierownicze. Wspomagajcie wszystkich mających odpowiedzialne zadania w ich trudnym urzędzie. Nawracajcie letnich i upadłych, a przede wszystkim upadłych kapłanów, błądzących pasterzy. Pomagajcie nam, aby znowu rozkwitło Królestwo Boże. Nauczcie nas starej mądrości: „Służyć Bogu, znaczy panować”.
Święci aniołowie z chóru Panowań, budujcie Królestwo Boże na ziemi, uwolnijcie nasze siostry i naszych braci, którzy znajdują się w niewoli wrogów Kościoła, tak jak niegdyś uwolniliście Piotra z więzienia Heroda.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Zastępów./ Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej./ Hosanna na wysokości./ Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie./ Hosanna na wysokości.

Dzień siódmy: Trony

Święci aniołowie z chóru Tronów, jesteście potężnymi aniołami, pełni królewskiej godności. Bóg dał Wam wielkie zadanie, ponieważ dzisiaj przeżywamy kryzys sił przywódczych: wielu słabych pasterzy, biskupów i opatów. Prosimy Was o Wasze mądre kierownictwo; umacniajcie autorytet pasterzy i pomagajcie im w podejmowaniu właściwych decyzji.
Święci aniołowie z chóru Tronów, umacniajcie swoją siłą pasterzy Kościoła, oświecajcie swoim światłem rządzących narodami, aby wprowadzili na ziemi pokój, sprawiedliwość i miłość Chrystusową.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwata Ojcu…
Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Zastępów./ Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej./ Hosanna na wysokości/ Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie./ Hosanna na wysokości.

Dzień ósmy: Cherubini

Święci aniołowie z chóru Cherubinów, byliście świadkami, jak pierwsi ludzie Adam i Ewa dali się zwieść przez szatana i odwrócili się od Boga przez swoje nieposłuszeństwo, dlatego musieli opuścić raj. Jeden spośród Was otrzymał zadanie, aby strzec wejścia do niego.
Wasz urząd strażnika jest dzisiaj o wiele bardziej potrzebny niż kiedykolwiek.
Każda dusza jest rajem, w którym mieszka Bóg. Dlatego prosimy Was, aniołowie z chóru Cherubinów, strzeżcie każdej duszy przed grzechem, przed wszelkimi atakami złego ducha.
Święci Cherubini, osłaniajcie Kościół od ataków nieprzyjacielskich, tak jak osłanialiście Arkę Przymierza.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Zastępów./ Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej./ Hosanna na wysokości./ Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie./ Hosanna na wysokości.

Dzień dziewiąty: Serafini

Święci Aniołowie z chóru Serafinów, jesteście najbliżej Boga, ponieważ posiadacie największą miłość. Bóg przykazał również nam kochać Go ponad wszystko. Pomagajcie nam spełniać to pierwsze i największe przykazanie.

Sam nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, że na końcu czasów oziębną serca wielu. Dlatego błagamy Was, rozpalcie nasze oziębłe serca ogniem Waszej miłości. Wyprowadźcie znowu miłość i ciepło do naszego Kościoła do naszych rodzin, do naszych wspólnot.

Oczyśćcie nasze usta, jak oczyściliście usta proroka Izajasza żarzącym się węglem. Oczyśćcie też nasze serca, albowiem ludzie czystego serca będą oglądali Boga w Jego nieskończonym pięknie i doskonałości. Święci Serafini, rozpalcie świat ogniem swej miłości do Boga Najwyższego, Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Zastępów./ Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej./ Hosanna na wysokości./ Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie./ Hosanna na wysokości.

 

 


Nowenna wzięta z modlitewnika „Ze świętymi aniołami przez życie”
© by APOSTOLICUM, Ząbki 2010
Wszelkie prawa zastrzeżone